Kokoukset

Haminanseudun Oloneuvokset ry:n hallituksenkokous on ti 17.10.2017 klo 10.30 Kumppanuustalo Hilma/Sali. Teollisuuskatu 8 49400 Hamina
 

Tervetuloa !

Syyskokous

Haminanseudun Oloneuvokset ry:n syyskokous on tiistaina 7 päivä marraskuuta 2017 klo 12.00. Haminan Teatterin kahviossa. Isoympyränkatu 30 A Hamina.

Käsiteltäviä sääntöjen 11 § mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt,

- määrätä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,

- päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista,

- valita seuraavaa vuotta varten yhdistyksen puheenjohtaja,

- päättää yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä,

- valita yhdistyksen hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

- valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,

- hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

- hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten,

- valita yhdistyksen edustajat piirikokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, jossa yhdistys on jäsenenä,

- määrätä millä tavalla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ja miten tiedonannot jäsenille toimitetaan sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Kahvitarjoilu !

Hallitus

 

Tarja Pajunen EKL:tä Luennoi ajankohtaisista asioista 24.2.2016
Kerhoväkeä 24.2.2016
Kerhossa